OPTIM za vás zpracuje finanční analýzu
i plán pro každého klienta
Software pro vyhodnocení finančních cílů,
přání a doporučení vhodných finančních produktů.

 
   
  
 
 
   
  
 

OPTIM je nástroj pro zpracování analýzy finanční situace klienta a jeho rodiny, jeho přání, potřeb a cílů s následným automatickým sestavením individuálního finančního plánu. Systém na základě vstupních dat vyhodnotí stávající řešení cílů i potřeb a doporučí optimální skladbu finančních produktů.

Jeho součástí jsou integrované finanční a simulační výpočty produktů včetně doporučených hodnot (např. doporučení krytí výše pojistných rizik; výše úspor na stáří). Umožňuje rovněž ukládání dat do centrální databáze finančních plánů a možnost on-line konzultace návrhu řešení pro klienta se zkušenějším kolegou.

Obchodní logiku řešení i design je možné individuálně přizpůsobit strategii a potřebám klienta. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany osobních a obchodních údajů, jsou data v systému chráněna proti zneužití a systém zároveň plně vyhovuje požadavkům směrnice o ochraně dat GDPR.

OPTIM můžete integrovat do libovolného firemního portálu a je kompatibilní se systémem MAXX.

 
   
  
 

 
   
  
 

 
   
  
 

Klíčové vlastnosti

Řízení prodeje
Sjednocení prodejních postupů obchodníků, datový sklad informací a soulad s legislativními požadavky
Ochrana dat a bezpečnost
Zabezpečení přístupu k datům a možnost uzamčení systému při ukončení činnosti finančního poradce/zprostředkovatele
Aktualizace a vývoj
Nepřetržitý rozvoj systému, stálý technologický vývoj a úpravy dle legislativních změn
Modularita
Variabilita individuálního nastavení a integrace do firemních portálů a dalších IT systémů
Parametrizace
Definice a nastavení vlastní prodejní strategie a obsahu výstupu pro klienta
Cloud
Pronájem a provoz v zabezpečeném datovém centru bez omezení objemu dat
Compliance
Eviduje, uchovává a exportuje požadavky do informačních systémů dle zákonných požadavků
 
   
  
 

 
   
  
 

V případě zájmu se dozvědět více o produktu OPTIM nás prosím kontaktujte.

 
   
  
 
Kontaktní formulář

* Tyto položky jsou povinné