Jaké používáme technologie
Vyvíjíme responsivní webové aplikace na platformě ASP.NET

 
   
  
 
 
   
  
 

Svá řešení stavíme jako webové aplikace s responsivním designem za použití moderních technologií .NET, C#, HTML, TypeScript a dalších široce používaných nástrojích.

V rámci vývoje sledujeme trendy v oblasti vývoje aplikací a integrujeme nové technologie, které jsou používané vývojářskou komunitou a prokážou svou přidanou hodnotu a užitečnost.

 
   
  
 

 
   
  
 

Jako technologický základ používáme technologie a nástroje společnosti Microsoft

NET Framework 4.7.2 a ASP.NET
SQL Server 2017
Visual Studio 2017, Azure DevOps
 
   
  
 

 
   
  
 

V rámci vývoje softwaru dále používáme další komponenty a frameworky

Bootstrap
- základní stavební kámen budování responzivní webové aplikace
i18next
- javascript Framework pro lokalizaci HTML5 formulářů
Kendo, Knockout
- knihovny pro budování bohatého HTML5 uživatelského rozhraní
LESS, TypeScript
- preprocesory pro pohodlnější generování CSS a JavaScript kódu
WebAPI, Swagger
- serverové technologie pro jednodušší budování REST služeb
 
   
  
 

 
   
  
 

Architektura systému

V souladu s funkčními i nefunkčními požadavky je systém koncipován jako třívrstvá aplikace s těmito komponentami (vrstvami):

Datová logika
DAL vrstva a úložiště dat – SQL server
Aplikační logika
vlastní výkonné jádro systému zajišťující veškeré funkce systému včetně synchronizace s jinými systémy – tato komponenta může běžet na stejném stroji jako databázový server nebo je možné ji rozmístit na jiný stroj z důvodů rozložení zátěže a zvýšení výkonu systému. Tato komponenta zajišťuje též interakci s jinými provozovanými systémy.
Integrační vrstva
sada služeb zajišťující přistup k systému z jiných systémů a aplikací formou REST API, web-services nebo WCF služeb. Volání přes tyto služby jsou vždy zabezpečená a probíhá zde std. ověření a autorizace přístupu.
Prezentační logika
Front-end systému – webová aplikace. Tato aplikace umožňuje buď samostatný provoz, nebo též integraci do stávajících aplikací zadavatele.