Základní funkce srovnávače ZETEO
Porovnávejte, co potřebujete.
Nastavte si ZETEO na míru.

 
   
  
  
   
  
 
 
   
  
 
Zeteo

 
   
  
 
Parametry a připojištění

Uživatelsky minimalistické a intuitivní zadávání parametrů pojištění a připojištění je jedním ze základních rysů ZETEO.

Parametry jsou vyhodnocované již při svém zadávání a jsou maximálně vybírané z množiny přednastavených hodnot, případně doplněné i obrazovou nápovědou. Samozřejmostí je kontrola vyplnění všech hodnot potřebných pro výběr vhodného produktu, kalkulaci pojistného nebo pro samotné sjednání pojištění.

V případě, že není celý proces sjednání možné ukončit v průběhu jedné schůzky, můžete zadání uložit a opět se k nim později vrátit. Díky tomu lze také zájemci o pojištění předložit několik nabídek řešení, přičemž se neztratí informace o žádné z nich.


 
   
  
 
Srovnání produktů

ZETEO srovnává produkty podle kvantifikovatelných i kvalitativních vlastností.

Cena pojištění není jediným parametrem kvantifikovatelného hodnocení každého pojištění, ale hodnotí se například i výše pojistného krytí nebo spoluúčast. Platí to, že nabídky se porovnávají na základě úplné

a konečné ceny obsahující všechna pojištění a připojištění.

Kvalitativní ukazatele zahrnují především šíři krytí a výluk, které daný produkt poskytuje v rámci všech svých pojištění a připojištění.


 
   
  
 
Smluvní dokumentace

ZETEO kompletuje a předává veškerou dokumentaci všem zainteresovaným stranám tj. pojistníkovi, pojistiteli nebo zprostředkovateli. Samozřejmostí je soulad řešení se všemi požadavky vyplývajícími z platné i očekávané legislativy, zejména zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Digitálně zasílané dokumenty obsahují jak pojistnou smlouvu, přílohy (např. zelená karta), záznam požadavků zájemce o pojištění, tak pojistné a smluvní podmínky a případně i informační materiály, různé návody a obdobné typy dokumentů. ZETEO zajišťuje vygenerování všech dokumentů v celé jejich variabilitě dané produktem, zvyklostmi pojistitele, případně požadavky zprostředkovatele.


 
   
  
 
On-line kalkulace

Všechny kalkulace nabídek jsou prováděné v reálném čase napojením na webové služby pojišťoven a respektují individuální slevovou politiku každého distribučního partnera.

Každá smlouva sjednávaná prostřednictvím ZETEO je uzavírána v on-line režimu. To znamená plně bezpapírový model obchodu s odesláním

veškerých dat a dokumentů do pojišťovny a na další určené subjekty.

On-line řešení navíc umožňuje výrazně zjednodušit zadávání údajů pro porovnání a zrychlit proces sjednání pojištění.


 
   
  
 
Statistiky

Z široké báze evidovaných dat obchodů můžete vytvářet různé statistiky orientované jak výkonově (podle počtu smluv a objemu produkce), tak provozně (od zadání požadavku do sjednání pojištění, rozložení nabídek v rámci měsíce nebo dne apod.) nebo analyticky (struktura klientů, sjednávaná pojištění, regionální členění apod.).

Statistiky lze vytvářet buď ve formě reportů, případně grafů, nebo lze data exportovat a použít je jako vstup do některého z analytických nástrojů.


 
   
  
 
Správa obchodů

Podporuje proces a správu životního cyklu od nabídky po sjednání smlouvy. Každou nabídku jde v libovolné fázi procesu výběru a sjednání uložit a v budoucnu se k ní opět vrátit. Přitom není nutné, aby v jejím sjednání pokračoval původní zprostředkovatel, ale lze pokračování procesu delegovat.

ZETEO poskytuje úplnou informaci o stavu rozpracovanosti jednotlivých nabídek, např. kdo jakou nabídku řeší, co je jejím předmětem i její historii. To umožňuje získávat informace o činnosti obchodní sítě a v případě potřeby operativně reagovat.