Základní moduly srovnávače ZETEO
Porovnávejte, co potřebujete.
Nastavte si ZETEO na míru.

 
   
  
 
 
   
  
 
Zeteo

 
   
  
 
Pojištění automobilů

Modul řeší komplexně výběr a následné sjednání nejvhodnější varianty pojištění motorového vozidla dle zadané specifikace.

S jeho pomocí lze srovnat všechny parametry konkurenčních produktů a uzavřít pojistnou smlouvu povinného ručení, havarijního pojištění, případně obou těchto pojištění najednou.

Celý proces uzavření pojistné smlouvy má čtyři základní části:

 • zadání požadavků,
 • porovnání nabídek,
 • výběr vhodného produktu,
 • on-line sjednání.

Porovnání produktů se řídí těmito principy:

 • porovnatelnost – všechny nabídky obsahují vždy konečnou cenu zahrnující všechna požadovaná pojištění a připojištění,
 • komplexnost – porovnání pojištění a připojištění je prováděno na základě rozsáhlé množiny vlastností produktu včetně rozsahu krytí a výluk,
 • kvalita – vyhodnocení nejvhodnější nabídky za pomoci skóringu.

Expertní doporučení:

 • automatické doporučení optimálního nastavení parametrů, které slouží pro tvorbu nabídky odpovídající potřebám zájemce o pojištění,
 • doporučené hodnoty parametrů se nastavují na základě zadaných informací o zájemci o pojištění a vozidle,
 • poradce může sledovat, nakolik se od expertního doporučení v nastavených parametrech odchyluje.

Další vlastnosti:

 • po zadání VIN kódu je možné získat automaticky také údaje o vozidle,
 • celý proces je připravený jako end2end řešení, takže pokrývá vše od zadání požadavku až po sjednání pojistné smlouvy a její uzavření,
 • sjednané pojištění a veškeré související dokumenty jsou následně automaticky zaslané klientovi, pojistiteli nebo do databáze zprostředkovatele.

 
   
  
 
Pojištění majetku a odpovědnosti

Modul umožňuje porovnat nabídky produktů konkurenčních pojišťoven a sjednat nejvhodnější pojištění dle požadavků zájemce. Samozřejmostí je možnost sjednat také pojištění odpovědnosti z běžného života.

Pojistit jde domácnost, nebo nemovitost, případně domácnost i nemovitost najednou, ale i rozestavěný dům, byt nebo nemovitost.

Modul během procesu výběru vhodné nabídky porovnává a vyhodnocuje produkty různých pojistitelů. Klíčovými kritérii pro rozhodování zájemce o pojištění jsou:

 • šíře pojistného krytí,
 • cena.

Tím je zaručeno, že vybraná nabídka, která je akceptována zájemcem o pojištění, maximálně odpovídá jeho potřebám při dosažení optimální ceny.

Proces výběru nabídky a sjednání tvoří tyto kroky:

 • nastavení požadavků na pojištění a informací o pojišťovaném majetku,
 • porovnání nabídek,
 • sjednání pojistné smlouvy pro vybranou nabídku a uzavření pojištění,
 • automatické odeslání veškerých souvisejících dokumentů zájemci o pojištění, pojistiteli, případně i do databáze zprostředkovatele.